Kino Szkola 2017

KinoSzkoła, edycja VII, rok szkolny 2017/2018

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna programu jest sprawdzona przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ oraz RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i fi lmoznawcy. Program posiada certyfi kat FILMOTEKI NARODOWEJ i jest objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ.

Cykl profi laktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY polecamy jako uzupełnienie GODZIN WYCHOWAWCZYCH. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profi laktycznych.

Cykl przyrodniczy stanowi uzupełnienie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.


Cykl „Rekolekcje z fi lmem” – umożliwia podjęcie refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem fi lmowym. Zajęcia proponujemy w czasie Wielkopostnym (propozycja dla katechetów).

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu


Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.


Decyzja o wyborze fi lmów dla poszczególnych grup uczniów należy do nauczycieli. Pomocne w tym mogą być analizy psychologiczne, pressbooki, oraz zwiastuny fIlmów, które zamieszczone są na stronie www.kinoszkola.pl. Istnieje również możliwość zapoznania się z dziełem fi lmowym przed projekcją w kinie. Wszystkie filmy prezentowane będą w polskiej wersji językowej. Nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej podczas prelekcji i projekcji filmu. Po każdej projekcji nauczyciel otrzymuje scenariusz zajęć lekcyjnych, napodstawie którego może poprowadzić zajęcia ze swoimi uczniami. Informacje dotyczące pozostałych cyklów znajdują się na odpowiednich stronach niniejszego katalogu.


TERMINY SPOTKAŃ dopasowane są do oczekiwań nauczycieli. Każdy przystępujący do programu nauczyciel wypełnia kartę zgłoszeniową, na podstawie której organizatorzy tworzą grafi k zajęć.


KOSZT KARNETÓW I BILETÓW ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator w Państwa mieście (wykaz na stronach 22/23)

 

DO POBRANIA :

- katalog pdf button

- karta zgłoszenia pdf button

- karta zgłoszenia doc

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.