banery 1200x450TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej.
Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających
utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli
w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.
W ramach programu TEATR POLSKA od 2 września do 30 listopada 2017 roku odbędzie się 127 prezentacji 17 spektakli
w 62 miejscowościach.
TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na stronie: www.teatrpolska.pl

teatr polska czarnye-teatr tempit logo  


   
                                                                

  

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.